Om Kristna Friskolerådet

Vad är en kristen friskola?

En kristen friskola, eller som det formellt heter en konfessionell fristående skola, är en skola där huvudmannen angett att skolan har en profil baserad på religion, som i detta fall är kristen. 

Den kristna profilen tar sig varierande uttryck på de olika kristna förskolorna och skolorna, men gemensamt för alla är att man arbetar för en skolmiljö baserad på en kristen människosyn och värdegrund. Inslag av bekännelsekaraktär, s.k. konfessionella inslag, får i Sverige endast förekomma vid aktiviteter utanför själva undervisningen.

Grundat på statistik och rapporter så kan man sammanfattningsvis säga:

  • Europakonventionen säkerställer föräldrars och barns rätt till en utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.
  • Sverige har i ett internationellt perspektiv extremt få konfessionella skolor.
  • Konfessionella skolor lyckas ofta studieresultatsmässigt bättre än närliggande kommunala skolor.
  • Kristna friskolor är en integrationsresurs i samhället.

Läs mer om Kristna friskolor i...

 

Om Kristna Friskolerådet

Kristna Friskolerådet är medlemsorganisationen för fristående förskolor och skolor med kristen profil. En huvudman som driver eller funderar på att starta en fristående förskola eller skola med kristen profil kan bli medlem i Kristna Friskolerådet. Vi har medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag.

Antal förskolor och skolor i Kristna Friskolerådet (2020)

Förskolor: 43 st -1592 barn
Grundskolor: 48 st - 7170 elever (inkl. 1 grundsärskola)
Gymnasier: 6 st - 845 elever (inkl. 1 gymnasiesärskola)

Vad vi gör

-Vi håller kontakten med myndigheter och allmänhet i för kristna friskolor gemensamma frågor.
-Vi ger våra medlemmar rådgivning och konsultation.
-Vi arbetar för att trosfrihet och mänskliga rättigheter tillämpas på skolområdet.
-Vi bedriver utvecklingsarbete kring kristen pedagogik och utbildningsfilosofi framför allt genom vår Rektorsakademi men även genom seminarier och konferenser.
-Vi arrangerar utbildningar, seminarier och konferenser av gemensamt intresse för kristna friskolor.