AKTUELLT

Årsmöte den 28/5
20 mars, 2020

Årsmöte den 28/5

På förekommen anledning tvingas vi tyvärr ställa in den planerade årskonferensen i Sigtuna den 23-24 april.
Rektorsakademin Öckerö
19 mars, 2020

Rektorsakademin Öckerö

Flyttad Rektorsakademi till 14-16/9 2020, på Nimbus, Öckerö.
Coronaviruset
12 mars, 2020

Coronaviruset

Information till förskolor och skolor angående coronaviruset
Personalkonvent
20 februari, 2020

Personalkonvent

Höstens stora personalkonvent framflyttat till oktober 2021.
Ordförande har ordet
4 februari, 2020

Ordförande har ordet

2020 har rivstartat med att betänkandet av utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” presenterades den 8 januari av utredaren Lars Arrhenius tillsammans med statsrådet Anna Ekström.
Debatt: Konfessionella inslag i skolväsendet
31 januari, 2020

Debatt: Konfessionella inslag i skolväsendet

Den 8 januari 2020 överlämnade utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” till utbildningsminister Anna Ekström vid en pressträff.
Konfessionella skolor i internationell jämförelse
26 januari, 2020

Konfessionella skolor i internationell jämförelse

Läsåret 2018/19 gick drygt 9 400 elever i en grundskola med konfessionell inriktning i Sverige. Det motsvarar knappt en procent av grundskolans elever.
Kristna friskolor - en integrationsresurs
26 januari, 2020

Kristna friskolor – en integrationsresurs

I debatten om konfessionella skolor framförs frekvent åsikten att dessa skolor försvårar integrationen. Argumentet har dock ingen saklig grund.
Barns rätt till andlig utveckling
25 januari, 2020

Barns rätt till andlig utveckling

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av Sverige år 1990. Sedan dess har den påverkat all svensk lagstiftning som rör barn och ungdomar.

AKTUELLT

Årsmöte den 28/5
20 mars, 2020

Årsmöte den 28/5

På förekommen anledning tvingas vi tyvärr ställa in den planerade årskonferensen i Sigtuna den 23-24 april.
Rektorsakademin Öckerö
19 mars, 2020

Rektorsakademin Öckerö

Flyttad Rektorsakademi till 14-16/9 2020, på Nimbus, Öckerö.
Coronaviruset
12 mars, 2020

Coronaviruset

Information till förskolor och skolor angående coronaviruset
Personalkonvent
20 februari, 2020

Personalkonvent

Höstens stora personalkonvent framflyttat till oktober 2021.
Ordförande har ordet
4 februari, 2020

Ordförande har ordet

2020 har rivstartat med att betänkandet av utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” presenterades den 8 januari av utredaren Lars Arrhenius tillsammans med statsrådet Anna Ekström.
Debatt: Konfessionella inslag i skolväsendet
31 januari, 2020

Debatt: Konfessionella inslag i skolväsendet

Den 8 januari 2020 överlämnade utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” till utbildningsminister Anna Ekström vid en pressträff.
Konfessionella skolor i internationell jämförelse
26 januari, 2020

Konfessionella skolor i internationell jämförelse

Läsåret 2018/19 gick drygt 9 400 elever i en grundskola med konfessionell inriktning i Sverige. Det motsvarar knappt en procent av grundskolans elever.
Kristna friskolor - en integrationsresurs
26 januari, 2020

Kristna friskolor – en integrationsresurs

I debatten om konfessionella skolor framförs frekvent åsikten att dessa skolor försvårar integrationen. Argumentet har dock ingen saklig grund.
Barns rätt till andlig utveckling
25 januari, 2020

Barns rätt till andlig utveckling

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av Sverige år 1990. Sedan dess har den påverkat all svensk lagstiftning som rör barn och ungdomar.