Studieresultat för elever med utländsk bakgrund

Skolverkets statistik visar att elever med utländsk bakgrund lyckas exceptionellt väl i sina studier vid de kristna skolorna. 

ur Kristna Friskolerådets rapport 2019:1

Hur går det för elever med utländsk bakgrund i de kristna skolorna?

Det finns idag (2019) 54 grundskolor och 5 gymnasieskolor som uppgett att de har en kristen profil. Denna sammanställning omfattar samtliga grundskolor.

Elever med utländsk bakgrund, födda i Sverige andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnenandel (%) behörig yrkesprogramgenomsnittligt meritvärde
kristna skolor84,2 %94,7 %237,7
riket, kommunala huvudmän68,2 %81,8 %220,7
riket, enskilda huvudmän79,2 %89,8 %244,5
riket, samtliga huvudmän71,1 %83,4 %227,1
Elever med utländsk bakgrund, födda utomlandsandel som uppnått kunskapskraven i alla ämnenandel (%) behörig yrkesprogramgenomsnittligt meritvärde
kristna skolor62,2 %78,4 %217,6
riket, kommunala huvudmän43,7 %43,7 %176,1
riket, enskilda huvudmän72,2 %72,2 %236,5
riket, samtliga huvudmän47,4 %47,4 %184,0

Ser man till elever med utländsk bakgrund, födda i Sverige, så ligger resultaten för elever i de kristna skolorna klart högre än i kommunala skolor och riket i övrigt, och även högre än gruppen enskilda huvudmän. För gruppen födda i utlandet ligger resultaten i de kristna skolorna också markant högre än för riksgenomsnittet, men här är det lägre än genomsnittet för enskilda huvudmän.

Studieresultaten för elever med svensk bakgrund är på de kristna skolorna något bättre än riksgenomsnittet, men klart lägre än genomsnittet för enskilda huvudmän. För elever med utländsk bakgrund är de kristna skolornas resultat däremot anmärkningsvärt goda. Extra intressant är alltså att elever med utländsk bakgrund relativt sett lyckas exceptionellt väl på de kristna skolorna.

Elever med utländsk bakgrund uppvisar i de kristna skolorna ett markant bättre resultat än vad motsvarande grupp presterar i de kommunala skolorna och för riket som helhet. Integreringen av nyanlända elever och andra elever med utländsk bakgrund förefaller fungera särskilt väl på de kristna skolorna.

Hans Gabre
191008

Källa: SiRiS, Skolverkets statistik
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokA