Rektorsakademin

Inbjudan till Förskolechef/Rektor/Huvudman på våra medlemsskolor

Anmäl dig till Rektorsakademin med start våren 2018.Rektorsakademin syftar till att möta behov som skolledare efterfrågat under lång tid. Vi ser behov av att stärka essensen och förståelsen av vad kristen utbildning är både historiskt, filosofiskt,pedagogiskt samt konkret empiriskt. Det finns även behov av att öka kompetensen gällande möjligheter, skyldigheter och rättigheter för skolor med konfessionell inriktning. Rektorsakademin är ett komplement till den statliga rektorsutbildningen och våra lärare har alla lång erfarenhet av att leda kristen utbildning.

För mer information och anmälan. Öppna dokumentet nedan.

Relaterade filer