Kristen profil – med barnets bästa i fokus

Förskolekonferens i Huskvarna 31 januari 2024 för förskolor med kristen profil. (Konferensen 15 november blev snabbt fulltecknad, så nu erbjuder vi den igen.)

Kristna Friskolerådet har glädjen att inbjuda till en mycket intressant konferensdag, där vi under förmiddagen blir inspirerade av Lotti Pira till hur vi kan utveckla förskolans kristna profil och på eftermiddagen får lyssna till Linda Palm om hur Barnkonventionen kan omsättas i förskolans vardag.

Målgruppen är främst personer i ledande funktion, som rektorer, pedagogiska ledare och huvudmannarepresentanter, men innehållet är, som ni ser, av intresse för alla som arbetar i förskolan.

Kostnaden är 980 kr/person för organisationer som är medlemmar i Kristna Friskolerådet och 1430 kr/person för övriga. (Från och med tredje personen från samma organisation ges 200 kr rabatt.)

Konferensen hålls på Kungsporten Konferens, Kungsängsvägen 25, Huskvarna.

Anmälan görs här. Den är bindande från och med 1 januari. (det går dock att byta person även senare) Eftersom antalet platser är begränsat är det klokt att anmäla sig i god tid.

Program:

09.00 Drop-in fika

09.30 Inledning

10.00 Den kristna profilen är vårt stora mervärde – Lotti Pira, rektor för Prästgårdens förskola & fritidshem i Osby, inspirerar till hur den kristna profilen kan utvecklas.

12.00 Lunch

13.00 Kreativa sätt till barns rätt – Linda Palm, författare till bl.a. Kompis-böckerna, föreläser om hur man enkelt och konkret kan arbeta med Barnkonventionen och Värdegrunden utifrån KOMPIS-materialet. Presentation varvas med bilder, tips och förslag på aktiviteter. Se också bifogad presentation.

14.20 Fika

14.50 forts. Linda Palm
16.00 Slut. Under lunchen och efter föredraget finns tillfälle att köpa Linda Palms böcker.