Debatt: Konfessionella inslag i skolväsendet

Den 8 januari 2020 överlämnade utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” till utbildningsminister Anna Ekström vid en pressträff. Läs mer på https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/ och läs utredningen i sin helhet i nedan pdf.

Kristna friskolerådet ingick i en av de referensgrupper som utredaren bildat. Rådets synpunkter presenterades av KrF i referensgruppen per den 30/8-19. Läs rådets synpunkter i nedan pdf.

Utredningens förslag har väckt stor debatt och här redovisas ett urval av de reaktioner som utredningen fått:

2020-01-08

SvD: Rektor om regeringens förslag: ”Kommunism”
– Ingen organisation överlever om den inte kan växa eller krympa efter behov. Det här är marknadsstörande inslag som påminner om kommunistisk planekonomi, säger Timoteus Lind, rektor Johan Movingers gymnasium (kristen konfessionell skola)

Jönköpingsposten, Vetlandaposten, ledare: Jaga de dåliga skolorna i stället för att förbjuda nya
– Strängare regler och noggrannare kontroll är en effektivare och mer trovärdig politik än att dra en godtycklig gräns mellan skolor som finns och som ännu inte finns. Det viktigaste är att vi slipper se fler skolor som rekryterar barn till religiös extremism.

Borås tidning, ledare, Mikael Hermansson: Glöm förbud: Skärp tillsynen istället
– Låt skollagens anda och bokstav hållas i helgd, upprätta demokratikraven. Det finns ett bra förslag om att införa en huvudmannaförsäkran som är väl värt att utveckla så att alla skolor drivs enligt de värderingar som gäller i Skolsverige överlag. Rimligen finns insikten om det självklara: Det finns mer att vinna i att skärpa tillsynen av alla skolor än att till varje pris hindra de framgångsrika skolorna från att kunna verka.

Lärarnas tidning, Emma Olsson: Fortsätter skärpa reglerna för religiösa friskolor, intervju med Anna Ekström

Lärarnas tidning intervjuas flera röster av Lenita Jällhage gällande kritik mot utredningen:

”Religionsfobi som kan få katastrofala följder”, artikel
Bo Nyberg, ordförande i Kristna Friskolerådet, samarbetsorgan för de kristna friskolorna i Sverige, var nöjd ända fram till frågan om etableringsstoppet dök upp i utredaren Lars Arrhenius slutliga förslag. — Jag ser detta som religionsfobi som kan få katastrofala följder för människor som inte blir sedda och accepterade.

Daniel Färm, chef för den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden, tycker att regeringen bör slänga utredningens förslag i papperskorgen och i stället ta steg för att förbjuda alla religiösa friskolor, inte bara nya. ”Det står ingenstans i Europakonventionen att Sverige måste tillåta religiösa friskolor som en del av det skolpliktiga och skattefinansierade skolväsendet.”

Christina Ridderman Karlsson, chef på Skolinspektionens rättsenhet i Stockholm anser att demokrativillkoren blir ett komplement till ägarprövningen och lämplighetsprövningen
– Vi måste självklart tolka vad demokratipunkterna står för och utreda vilka metoder som vi ska använda vid tillsyn.

Sveriges radio, Katarina Helmerson, intervjuar flera i sitt reportage om kritiken mot förslaget med rubriken ”Visar bara en dubbelmoral”
Kristina Axén Olin, Det spelar ingen roll vad vi har för huvudman, om det är en religiös församling eller en kommun. Vi ska ha bra fungerande skolor som följer svensk skollag. Kristdemokraternas Gudrun Brunegård är kritisk. Hon tror inte att Europadomstolen skulle godkänna den här typen av begränsning.

DN, Peter Letmark sammanfattar pressträffen med Anna Ekström: ”-För mig är det helt främmande att svensk skolpolitik ska vara beroende av frihetsregler i näringslivet. Jag vill att skolor ska finnas för barnens och inte för ägarnas skull, säger Anna Ekström.

Hela Hälsingland, ledare Lilian Sjölund: Låt skolan vara en frizon – för barnens skull.
– Kritiker kommer att hävda att detta är ett brott mot Europakonventionen, mot religionsfriheten. Men religionsfriheten ger oss också rätten och friheten att inte tro. Svensk skola bör låta elever växa sig starka till kritiskt tänkande, jämställda och demokratiska individer. Hemma har föräldrarna all möjlighet att överföra sin livsåskådning till sina barn. Men låt skolan vara en frizon.

Ulla Hamilton, Friskolornas Riksförbund, kommenterar utredningen: -Utredaren lyfter konventionshinder för etableringsstopp av konfessionella skolor.

Världen Idag, Samuel Teglund, ger en sammanfattning: -Svårt för regeringen att stoppa konfessionella skolor.

Dagen, Jacob Zetterman, ger en sammanfattning: ”Förslag: Efter sommaren 2023 får inga nya kristna friskolor startas”.

Samhällsnytt, Mira Aksoy: Svårt att stoppa religiösa friskolor – kan strida mot överstatlig konvention,
– Utredningen föreslår i stället att man ska införa ett ”demokratikrav” på alla som vill driva en friskola. Huvudmännen skulle i så fall inte tillåtas driva en friskola om det kan misstänkas att dessa kommer ”utöva våld eller hot, diskriminera eller kränka” elever. Hur detta skulle bedömas är oklart.

Dagen, ledare Frida Park: Regeringen vill stoppa nya konfessionella friskolor till varje pris
– Det rimliga hade varit att införa det nya regelverket, låta myndigheten med ansvar att se till att skolor följer bestämmelserna, börja arbeta. Gärna med mer resurser. Gärna med mer fokus på att komma till rätta med de skolor där radikalisering förekommit. Men den vägen väljer inte regeringen. Nej, Skolinspektionen är inte nog. Ett nyetableringsstopp är tydligen alldeles nödvändigt. Att det sänder signaler om att ministern inte litar på Skolinspektionen spelar mindre roll.

Kyrkans tidning, Jonas Eek ledare, Förbudsiver en följd av okunskap om tro
Första delen av regeringens utredning om konfessionella friskolor är att välkomna. Andra delen – som föreslår ett etableringsstopp – väcker flera frågor som troligen har sin grund i två elefanter i rummet: religion i allmänhet och islam i synnerhet.

Dagen, Jacob Zetterman: Kristna Friskolerådet om etableringsstopp för nya religiösa friskolor: Mycket besvikna
-Regeringen är beredd att gå emot internationella konventioner som Sverige skrivit under för att i stället bygga sig ett eget regelverk. Det här är som att försöka hitta gråzoner i ekonomisk bokföring.

Signum, Ulf Jonsson: Utredning föreslår förbud mot nya konfessionella friskolor, sammanfattning av presskonferensen.

Dagens Arena, Alicia Heimersson: Nej till nya religiösa friskolor – Om det går, sammanfattning av utredningen.

SvD,  Annie Reuterskiöld: S-ministern greppar efter halmstrån
– I och med Januariavtalets skrivningar om att inte begränsa vinstintresset i skolan, finns inte många vägar framåt för regeringen att visa handlingskraft i skolpolitiken – men här är en. Och Anna Ekström tänker inte låta den slippa undan på grund av ett juridiskt svårt läge.

Dagens Samhälle, Sanna Rayman, redaktionsbloggen: Det lär bli fler utredningar om konfessionella friskolor
– Nu föreslås och diskuteras idéer som att friskolors ägare och ledning ska prövas utifrån ett ”demokrativillkor…. Tankarna går till hur systemet med offentliga upphandlingar fungerar. Att nöja sig med att ett företags ägare och styrelse lovar att de alla är demokratiskt lagda vore i dessa sammanhang en skrattretande låg kravspec., även om de bedyrade att anställa proffs.

SVT Nyheter, Lucas Brischetto: Utredare: Svårt att stoppa religiösa friskolor, sammanfattning av utredningen.

Skolvärlden, Fredrik Wallin, Regeringens utredare: Svårt att stoppa nya religiösa friskolor, sammanfattning av utredningen

Sveriges kristna råd, SKR, kommenterar utredningen om konfessionella skolor: -Fortsatt ser vi det dock som diskriminerande att särskilja konfessionella friskolor från andra friskolor utifrån rätten att tro eller att inte tro.

Dagens Samhälle, Cecilia Granestrand: Utredning: Nya religiösa skolor kan förbjudas, sammanfattning av utredningen.

2020-01-09

Dagens Samhälle, Bo Nyberg ordförande för Kristna Friskolerådet och Per Ewert direktor vid tankesmedjan Claphaminstitutet: Utredaren tar tydligt avstånd från Ekströms förbudsiver
-Vår slutsats är att vi i huvudsak instämmer med utredaren – alltså inte i konkret förslag, men i bedömning: Ett etableringsstopp strider mot ett flertal mänskliga fri- och rättigheter. Det borde aldrig ha föreslagits, det strider mot internationell rätt, och det bör självfallet aldrig bli verklighet.

Östgöta Correspondenten, Christian Dahlgren: Att förbjuda ett icke-problem
– Det är sakligt obegripligt varför regering och riksdag ska slösa tid, kraft och ytterligare av allmänhetens hårt prövade förtroende på denna fråga. Existensen av konfessionella friskolor är i sig ett konstaterat icke-problem. Skärp hellre kontrollen av dem (samt alla övriga skolor) och ägna den politiska energin åt de reella bekymmer som plågar det svenska utbildningssystemet.

DN, ledare: Kontroll av skolor är bättre än förbud
-Utredningen om konfessionella skolor kommer med bra förslag men drar ändå fel slutsats. Det har nämligen förbudsivrande politiker bestämt.
– Jaga avarterna med blåslampa, oavsett om dessa har privata eller offentliga huvudmän.
– Så kommer det sista avsnittet: Förslag om etableringsstopp. Inga fler nya skolor, punkt. Klockan ringer, terminen är slut. Det har politikerna bestämt. Det doftar religionsskräck, fördomar och en glödande förbudsiver.

Blekinge läns tidning, ledare Anders Gustafsson: Låt skolan vara fri från religion
-Frågan om de religiösa friskolorna är inte stor men den är viktig. I en liberal demokrati har religionen en given plats men den platsen måste finnas vid sidan av skolan. Med ett etableringsstopp för nya religiösa friskolor tas ett steg i rätt riktning för att den svenska skattefinansierade skolan ska vara sekulär och bygga på vetenskap.

Göteborgsposten, Anna Lena Wallström och Peter Wallberg: Utredare: Svårt med stopp för konfessionella friskolor – sammanfattning av utredningen

Ruth Nordström och Rebecca Ahlstrand från Skandinaviska människorättsjuristerna väljer att i deras nystartade podd, första avsnittet den 9 januari 2020, diskutera utredningen om etableringsstopp för konfessionella friskolor.

2020-01-10

Europaparlamentariker, riksdagskandidat i Göteborg, Lars Adaktusson (KD) i Göteborgsposten: Att Socialdemokraterna går till val på att förbjuda konfessionella friskolor är anmärkningsvärt och illavarslande. Inte minst därför att förslaget är draperat i direkt vilseledande och falsk retorik om landets kristna friskolor.

Professorn Jenny Berglund, på SU’s hemsida: Etableringsstopp för religiösa friskolor får i dagsläget inga större effekter. Men debatten om dessa skolor behöver nyanseras. Det menar Jenny Berglund, som är professor i religionsdidaktik och har forskat om religiösa friskolor i femton år.

SvD podden om konfessionella friskolor: Kritikerna ser skolor som indirekt pådyvlar barnen religiös tro medan förespråkarna ser skolor med bra studieresultat som drabbas för att några skolor har misskött sig.

2020-01-11

Världen idag: Expert om regeringens skolförslag: Inte juridiskt möjligt -Ur ett juridiskt perspektiv, ett rättighetsperspektiv, så är det inte möjligt att förbjuda konfessionella friskolor, vare sig de vi har i dag eller att förbjuda nyetablering, säger Hedvig Bernitz lektor i konsitutionell rätt.

2020-01-12

SvD, Ivar Arpi: Frågan Anna Ekström inte vill svara på
– Om man menar allvar med att vilja förbjuda konfessionella friskolor för att alla konfessionella inslag är skadliga räcker det inte med ett etableringsstopp. Om syftet är att begränsa antalet muslimska friskolor borde regeringen tala klarspråk.

Sydsvenskan, ledare: Gud får aldrig gå före god undervisning.
– För att en lagändring ska bli mer än en symbolhandling krävs också skärpt tillsyn av undervisningen och förhållandena på skolorna. Endast så kan staten se till att alla elever får den goda utbildning som de är berättigade till.

2020-01-13

Nya Wemlandstidningen, ledare: Patetiskt att ge sig på skolorna
– För religiösa unga skall värdet av att inte ständigt bli ifrågasatt och förlöjligad för sin religions skull inte underskattas. Elever på i vart fall kristna konfessionella skolor mår och presterar bättre än elever över lag. Hur är detta ett problem?

2020-01-14

Skolan ska vara en plats där världar öppnar sig snarare än stängs, därför är det rätt att stoppa nya konfessionella skolor, skriver riksdagsledamot Maria Nilsson (L) i Dagen.

Dagen, Jacob Zetterman: Kraftiga reaktioner efter förbud av religiösa friskolor
Sveriges kristna råd varnar för att diskriminera troende, Humanisterna tycker att förslagen inte går tillräckligt långt, Judiska centralrådet menar att utredningens förslag skulle innebära ett hårt slag mot den judiska gruppens möjlighet att kunna bevara och utveckla sin kultur i Sverige.

Dagens Juridik, Ruth Nordström, chefsjurist och Rebecca Ahlstrand, jurist Skandinaviska Människorättsjuristerna: Förbud mot konfessionella skolor strider mot mänskliga rättigheter
– Varken kontrollen av skolor eller regler kring nyetablering av skolor får utformas på ett diskriminerande sätt där ideologi styr och konfessionella skolor behandlas och granskas annorlunda och med högre krav än skolor utan konfessionell grund (läs mer i Clap-Rapport3-2018-1)

2020-01-17

SvD Debatt, Ulf Jonsson, jesuitpater, professor i religionsfilosofi och chefredaktör för den katolska kulturtidskriften Signum. Illavarslande – ministern vill trixa med juridiken
– Ska svenska skolor leva upp till normala europeiska standarder för likabehandling och icke-diskriminering av religiösa grupper? Eller ska vi trixa och försöka kringgå de bestämmelser som vi åtagit oss att följa? Sverige har redan en mycket restriktiv hållning vad gäller konfessionella skolor. Men nu vill utbildningsministern dra åt tumskruvarna ett varv till, trots att Arrhenius i sitt betänkande har tydliga varningar för ett sådant vägval.

Fokus, Veckans bråk: Kristen vrede – Fokus sammanfattar, på sitt sätt, debatten mellan kristna friskolor, regeringen, UNT’s Sakine Madon och Kd’s Johan Ingerö.

Februari

Politikerna Dousa & Nordblom (MUF) replik på Maria Nilssons debattartikel (200114) i tidningen Dagen: –Utbildningsministern och januaripartierna borde släppa symbolpolitiken och i stället fundera på hur Skolinspektionens muskler kan stärkas och hur vi bättre säkerställer att alla som bedriver skattefinansierad skolverksamt levererar god undervisning. Inte vem som driver skolan eller problematisera att föräldrar väljer skolor med olika profil till sina barn.

Maj

Respektera de internationella konventionerna, skriver Lars Brandström och Bo Nyberg, i debattartikel (200508) i tidningen Dagen med anledning av att remisstiden för betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” håller på att gå ut. De uppmanar andra remissinstanser att stå upp för de internationella konventionerna och att den ”demokratiska kraften i Sveriges riksdag ska stå rakryggad och rösta ner förslaget till etableringsstopp för konfessionella skolor”.