Nådens Pedagogik

av Wern Palmius och Bo Nyberg

Wern Palmius berättar om hur begreppet Nådens Pedagogik myntades:

”Kristna Friskolerådet ordnade en studiedag i Skogakyrkan i Kungsängen 2013. Jag var föreläsare där och min föreläsning handlade om specialpedagogiskt perspektiv på undervisning och bedömning. Jag hade nyligen läst Tomas Sjödins bok Tusen olevda liv finns inom mig (Sjödin 2011) och blivit inspirerad av vad bokens huvudperson hade som motto när han skulle göra en förändring i sitt liv. Så här skriver Sjödin:

’Där nåden ställs mot lagen – omutligt välja nåden.
Där barmhärtigheten ställs mot domen – omutligt välja barmhärtigheten
Där människa mättes mot bokstäver – alltid utgå ifrån människan och
hennes belägenhet.’ (Sjödin, 2011, sid 132)

För mig stämde Sjödins tankar väl med mina funderingar om utvecklingen i svensk skola där bedömningen och proven verkade vara viktigare än undervisningen och där individens olika behov kom i andra rummet i den påstådda rättvisans namn. Eftersom Tomas Sjödin talat om nåd i sin bok och eftersom jag förstod att mitt auditorium skulle förstå vad jag menade talade jag om nåd och nådens pedagogik.”