Den 19 mars, 2020

Flyttad Rektorsakademi till 12-14 april 2021

Med anledning av Coronavirusets spridning i vårt land och globalt har myndigheter den senaste tiden gått ut med direktiv för att begränsa smittspridningen. Stockholmsregionen har exempelvis blivit uppmanade att så långt det är möjligt arbeta hemifrån.

Vi förlägger starten av modul 1 våren 2021. Notera följande datum som start av RA1:

Måndagen den 12:e april till onsdagen den 14:e april, 2021, på Nimbus, Öckerö.

Vi avser att lägga ut information inför kursstart, dock senast i mitten av februari.

Rektorsakademin är en fortbildning på tre terminer som riktar sig till rektorer och huvudmän, men även potentiella skolledare, exempelvis biträdande rektorer, arbetslagsledare och förstelärare. Utbildningen syftar till att stärka förståelsen för vad kristen utbildning är och ge redskap för att leda en kristen förskola/skola. På så sätt utgör Rektorsakademin ett komplement till den statliga rektorsutbildningen.

Utbildningen omfattar tre moduler, om tre helgfria vardagar med övernattning. Det är mycket värdefullt att vara flera från samma skola, och allra helst med huvudmannen representerad.