Den 19 mars, 2020

Flyttad Rektorsakademi till 14-16/9

Med anledning av Coronavirusets spridning i vårt land och globalt har myndigheter den senaste tiden gått ut med direktiv för att begränsa smittspridningen. Stockholmsregionen har exempelvis blivit uppmanade att så långt det är möjligt arbeta hemifrån. Flera förskolor/skolor har svåra situationer att organisera sin vardag så att smittspridning begränsas och förbereder för distansundervisning.

Vi har därför beslutat att ställa in Rektorsakademins modul 1, måndagen den 29/3 till onsdagen 1/4, på Nimbus i Öckerö.

Vi förlägger starten av modul 1 i höst vid samma datum som var tänkt för modul 2. Notera därför följande datum som start av RA1:

Måndagen den 14/9 till onsdagen 16/9 på Nimbus, Öckerö.

Vi avser att lägga ut information inför kursstart, dock senast i mitten av augusti.

Rektorsakademin är en fortbildning på tre terminer som riktar sig till rektorer och huvudmän, men även potentiella skolledare, exempelvis biträdande rektorer, arbetslagsledare och förstelärare. Utbildningen syftar till att stärka förståelsen för vad kristen utbildning är och ge redskap för att leda en kristen förskola/skola. På så sätt utgör Rektorsakademin ett komplement till den statliga rektorsutbildningen.

Utbildningen omfattar tre moduler, om tre helgfria vardagar med övernattning. Det är mycket värdefullt att vara flera från samma skola, och allra helst med huvudmannen representerad.