Den 19 mars, 2020

Något startdatum för Rektorsakademin finns i nuläget inte.

Med anledning av Coronavirusets spridning i vårt land och globalt har myndigheter den senaste tiden gått ut med direktiv för att begränsa smittspridningen. Stockholmsregionen har exempelvis blivit uppmanade att så långt det är möjligt arbeta hemifrån.

Rektorsakademin är en fortbildning på tre terminer som riktar sig till rektorer och huvudmän, men även potentiella skolledare, exempelvis biträdande rektorer, arbetslagsledare och förstelärare. Utbildningen syftar till att stärka förståelsen för vad kristen utbildning är och ge redskap för att leda en kristen förskola/skola. På så sätt utgör Rektorsakademin ett komplement till den statliga rektorsutbildningen.

Utbildningen omfattar tre moduler, om tre helgfria vardagar med övernattning. Det är mycket värdefullt att vara flera från samma skola, och allra helst med huvudmannen representerad.