Den 16 juni, 2021

Ny deltagaromgång startade september 2021. Anmälan därför stängd.

Anmälningslänk till ny omgång kommer att komma ut inför start våren 2023.

Inbjudan till rektorer och huvudmän för förskolor och skolor

Rektorsakademin syftar till att möta behov som skolledare efterfrågat under lång tid. Vi ser behov av att stärka essensen och förståelsen av vad kristen utbildning är både historiskt, filosofiskt, pedagogiskt samt konkret empiriskt. Det finns även behov av att öka kompetensen gällande möjligheter, skyldigheter och rättigheter för skolor med konfessionell inriktning. Rektorsakademin är ett komplement till den statliga rektorsutbildningen och våra lärare har alla lång erfarenhet av att leda kristen utbildning.