Vi växer i trygga relationer

Relationers avgörande betydelse för lärandet uppmärksammas alltmer i skolforskningen. Vi utvecklas och lär bäst i en trygg omgivning, med människor som vi litar på och som vi känner bryr sig om oss. Klassrummets relationer är viktiga, både för måendet och för inlärningen, och inte minst relationen mellan elev och lärare.

Den enda större kristna gymnasieskolan i Sverige är L M Engströms gymnasium (LME) i Göteborg, med ca 570 elever. Skolan är känd för sin så kallade LM-anda, som kännetecknas av att eleverna på ett naturligt sätt får växa in i en vuxen kultur präglad av värme och ansvarskänsla. En viktig del i att vara vuxen är ju en social kompetens där man både kan vara seriös och lekfull och vet när det eller andra passar in. För att LM-andan ska kunna uppehållas jobbar skolledningen och lärarna medvetet med insikter från anknytningspsykologin där den så kallade anknytningsdansen är viktig. Genom att se varandra i ögonen och le mot varandra, inbjuder vi varandra till goda och trygga relationer som sammantaget skapar en trygghet som i sin tur skapar förutsättningar för kreativitet och växande. Att många medarbetare och omkring 40 % av eleverna är kristna bidrar till den goda andan.  

På School Parrot, som är en omdömesplattform för skolor, ligger LME i toppen bland Sveriges gymnasieskolor. Om man räknar de skolor som har ett någorlunda stort omdömesunderlag (minst 50 omdömen), så är LME rankat tredje högst i landet.

Särskilt intressant är hur elever, som beskriver sig som icke-troende, uttrycker sig om atmosfären på skolan. Här är några exempel från School Parrots omdömen:

”Den så kallade LM andan finns verkligen och så fort du sätter foten i skolan känner du dig verkligen välkommen. Det finns en värme och familjär känsla på skolan som jag inte upplevde på någon annan skola.”

”Jag började på skolan detta året efter att ha gått 2 år på en annan skola. Jag är supernöjd med mitt val att byta. Jag älskar verkligen lärarna då dom är så himla engagerade och verkligen vill och kan lära ut sitt ämne på ett så bra sätt som möjligt.”

”Alla är super härliga och det är en väldigt härlig gemenskap. Jag gillar verkligen att du även har massor av vänner i de andra klasserna.”

Skolan kännetecknas alltså av en varm atmosfär, där man bryr sig om varandra. Inte underligt att skolan då också ligger i topp vad gäller studieresultat.

Till de kristna skolorna söker sig idag i allt större utsträckning elever med olika livsåskådningar, eftersom skolorna har rykte om sig att vara miljöer där alla möts med respekt. Det är annars ett stort problem i svensk skola idag, att brännande frågor om politik och religion undviks, eftersom det inte går att hålla en respektfull samtalston. De kristna skolorna är föregångare i att vara arenor där också svåra frågor kan diskuteras nyanserat och med respekt för olika uppfattningar. Resultatet på Skolinspektionens nationella enkäter visar att eleverna på de kristna skolorna anger ett anmärkningsvärt högre värde än riksgenomsnittet på frågeställningar som I min skola respekterar vi varandras olikheter och På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor. Det är en tydlig indikation på att kristna skolor generellt är miljöer med goda och trygga relationer.