Tvivelaktig ministeranalys om svensk terrorbekämpning

De socialdemokratiska ministrarna Mikael Damberg och Morgan Johansson utnyttjar hemska terrordåd för att ge sig på hela friskolesystemet. Gör om och gör rätt bästa ministrar, uppmanar Kristna friskolerådets ordförande Bo Nyberg och ledamot Lars Brandström.

Som en omväxling till medias totala fokus på USA-valet, kunde vi som bevakar media ta del av tvärsäkra ord från två av våra ledande ministrar om hur Sverige ska skydda sig mot internationell islamistisk terrorism. Söndag kväll i SVT:s Agenda, då inrikesminister Mikael Damberg kommenterade det senaste terrorattentatet i Wien, och måndag morgon, när han tillsammans med justitieminister Morgan Johansson ytterligare la ut texten i samma ämne. ”Stängning av skolor har räddat hundratals från radikalisering” är budskapet som man trummar ut.

Ingen torde ifrågasätta allvaret med terrordåd och vikten av att det bekämpas på alla tänkbara demokratiska sätt, värdiga en rättsstat. Men själva udden i den digra lista av åtgärder som ministrarna presenterar visar sig till sist vara ett ”trumpkort”, dvs det handlar ytterst om något annat.

Deras associativa retorik går ut på att först måla ut terrordådens hemskhet, därefter att SÄPO stängt ner några skolor med koppling till förmodat extremism. Att (felaktigt) säga att SÄPO stängt ner ger ett sken av alarmism, när det i själva verket var en välfungerande Skolinspektion, med de lagar och regler vi redan har och med information från SÄPO, som stängde skolorna. Med samma alarmistiska associationsbanor säger de vidare, i ljuset av terrordåd och SÄPO, att de arbetar för att alla konfessionella skolor ska bort, vilket får sken av att terrorgödning och SÄPO-nivå vilar över alla dessa skolor, när själva motsatsen är regel. Som slutkläm vill de åt alla friskolor.

Analyskedjan är inte bara minst sagt bristfällig, utan även bedräglig. Vi förfasar oss, med rätta, över att man är beredd att ta till ohederliga knep och därmed undergräva samhällsmoralen och demokratin. Onödigt i ett så viktigt ärende!

I en mer renhårig argumentation hade de lyft fram följande:

  • De flesta skolor som stängts har inte varit konfessionella
  • Det saknas varje form av underlag att religiösa friskolor varit och är radikaliseringsmiljöer. Magnus Ranstorp, forskare på Försvarshögskolan och regeringens egen utredare, säger angående extremismrekrytering: ”De kan väldigt lite om islam, de är inte speciellt skolade, de har inget kritiskt tänkande kring detta utan de rycks med av en berättelse.” Det är således snarare bristen på religiös kunskap än motsatsen som är problemet hos dessa oftast boende i utanförskapsområden. Och inget i forskningen pekar ut de muslimska skolorna som rekryteringsbaser.
  • Det finns gott om exempel på radikalisering av unga från kommunala skolor. (Kanske (s) ska börja med att sopa framför egen dörr?)
  • Mer än 80 % av svenska folket önskar ha kvar möjligheten att byta skola, vid behov.
  • De kristna skolorna ligger enligt Skolverkets statistik i topp med att förmedla grundläggande demokratiska värderingar och att elevsammansättningen är mycket blandad på dessa skolor.
  • Skolinspektionens verktyg fungerar så att vi kommer åt de skolor, nu senast i Gävle, som utgör ett faktiskt hot.
  • Man hade då inte utnyttjat de hemska terrordåden för att ge sig på hela friskolesystemet.

Gör om och gör rätt bästa ministrar!  Låt er vägledas av det ni själva skriver om att ”den svenska skolan måste vara en plats där våra demokratiska värderingar värnas och extremistiska ideologier bekämpas”. Friskolereformen har inget med terrorism att göra. De kristna skolorna ställer sig gärna till förfogande med sina goda erfarenheter av integration. Låt er vägledas av de principer och värderingar som gör vårt land fritt, öppet, demokratiskt och tolerant. Kloka ord ni själva skrivit.

Bo Nyberg, ordförande i Kristna friskolerådet och ledamot i Friskolornas riksförbunds styrelse

Lars Brandström, ledamot i Kristna friskolerådets styrelse samt vice ordförande i Idéburna skolors riksförbund