Coronaviruset

Information till förskolor och skolor angående coronaviruset

Läs Friskolornas Riksförbunds uppdateringar med sammanställningar av råd, handlingsplaner och stödmaterial här.

Läs Idéburnas Skolors Riksförbunds uppdateringar här.