Se seminarium om Barnkonventionen, religionsfrihet och barnets rätt

Seminariet hölls torsdag 16 juni 2022, kl 12.00–16.00

Se seminariet genom att klicka på följande länkar:
Del 1 Religionsfrihet – ”Vad säger folkrätten och vad säger andra länder?”
Del 2 Religionsfrihet – ”Barnets rätt till sammanhang och utveckling”
Del 3 Religionsfrihet – ”Hur hanteras dessa frågor i svensk politisk debatt?”

Info inför seminariet:
Sverige är ett samhälle där vi är ovana vid att se och tolka religiösa eller andliga drivkrafter. Detta speglas i internationella jämförelser där Sverige regelmässigt hamnar i en ytterposition: det land i hela världen som har självbilden av att vara modernast, och mest individualistiskt.
De mänskliga rättigheterna är universella och odelbara. Det brukar inte minst Sverige påpeka. Universella – de gäller lika i alla länder. Odelbara – man kan inte plocka russinen ur kakan och bara välja att följa de rättigheter som passar en själv. Sverige brukar, på goda grunder, ofta påminna om detta när andra länder inte följer de mänskliga rättigheterna. Men kan det finnas punkter där det är vi som behöver påminnas om att rättigheterna är universella och odelbara, och att innehållet i rättigheterna – som ju präglas av en
kompromiss – behöver läsas internationellt?

Exempel 1: FN:s barnkonvention, artikel 14 som handlar om religionsfrihet (både negativ, dvs rätt att stå utanför, och positiv, dvs rätt att ingå) samt artikel 28–30 utbildning och minoriteters rätt – här finns rättigheter som rör barnets och familjens rätt att bevara sin kultur, utöva sin religion etc.

Exempel 2: 1966 års två FN-konventioner (om civila och politiska rättigheter respektive ekonomiska sociala och kulturella rättigheter) – särskilt artikel 18:4 i konventionen om civila och politiska rättigheter: rätt till föräldrars ledning av barn.

Båda dessa exempel visar på hur de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter ibland betonar det vi vill kalla för “rätten till ett sammanhang”.

Kristna Friskolerådet anordnade ett seminarium om detta, den 16 juni 2022 i Stockholm.
I panelen bjöds följande personer in:
Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen
Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och docent i idé och lärdomshistoria
Ambassadör Anders Rönquist, f.d. diplomat som varit UD:s rättschef, och som ingick i förhandlingsdelegationen för Barnkonventionen
Ambassadör Ulla Gudmundson, f.d. diplomat bl.a. som sändebud till Heliga Stolen
Elisabeth Sandlund, ledarskribent, f.d. chefredaktör, tidningen Dagen