Rapportera elevantal för medlemsfakturering

Elevantal för er skola den 15 oktober innevarande år. För fakturering i december-januari för kommande år. Årsavgiften är 65kr per barn/elev.
  • Antal barn i förskolan/skolan. Uppdelat per skolform.
    OBS! Alla uppgifter behöver besvaras. Om uppgift saknas, sätt ett streck i rutan.
  • Uppgiftslämnare