Sökresultat för 1

KrF:s arbete för skolor som är allsidiga, sakliga och har största respekt för varje individs integritet

Kristna friskolerådet (KrF) har sedan 2011, då den nya skollagen och nya läroplaner kom, målmedvetet arbetat för att säkerställa att våra medlemsskolor är och förblir professionella skolor – allsidiga, sakliga och med största respekt för varje individs integritet.Vi kan se att det här arbetet varit mycket framgångsrikt. Skolinspektionens enkäter visar att skolor med kristen inriktning […]

Läs hela artikeln

Mina tankar efter att ha sett UG-programmen

Efter att ha sett hela programserien som skildrar hur andliga övergrepp tidigare skett mot barn i några av våra medlemsskolor känner jag mig upprörd. Jag har inga tvivel om att det som skildras är äkta. Jag tar starkast möjliga avstånd från att man hanterat barn och ungdomar på det sättet. ”Hur kunde ni tillåta detta? […]

Läs hela artikeln