Den 21 mars, 2023

Digital kurs 19/4 ”Var sak på sin plats”

– Hur du med hjälp av digitala verktyg organiserar för större tydlighet, bättre kommunikation och minskad stress.

Datum: 19 april kl. 09:00-12:00.

Målgrupp: Skolledning, huvudmannarepresentanter, arbetslagsledare eller andra lärare i ledande ställning.

Kommunikation är en förutsättning för ledarskap, för lärande och för att nå gemensamma mål. Skolledare hanterar ofta komplexa situationer och olika förväntningar som skapar kommunikativa utmaningar. Man ska helst ligga ett eller två steg före alla andra hela tiden. Om vardagskommunikationen och informationsflödet är ”luddigt” eller omständligt kan det till leda till samtal med låg kvalitet, fel fokus, fel deltagare och därigenom skapa stress för medarbetarna.

Vår föreläsare Emily Wikman är rektor för Mikaelskolan och förskolan Solglimten i Sollentuna. Hon har arbetat mycket medvetet med informations- och kommunikationsflöden i deras organisation. Emily kommer att i sin presentation visa en mängd olika exempel på digitala verktyg som de använder i sitt sätt att kommunicera med elever och personal.  

Kostnad 450 kr / person

Anmälan görs här senast onsdagen den 12 april och är bindande.

Kontakt:       angående anmälan – sven.magnusson@kristenfriskola.se

                    angående utbildningsinnehåll – emily.wikman@mikaelskolan.se