Den 16 juni, 2021

Systematiskt Kvalitetsarbete

Inbjudan till rektorer, skolchefer och huvudmän för förskolor och skolor

Anmäl dig till denna heldagskurs i systematiskt kvalitetsarbete, start hösten 2021.

Kursen syftar till att möta behov som krävs av den verksamhet som bedrivs utifrån skollagstiftning. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande. Kvalitetsarbete handlar ytterst om att kunna ge alla barn och elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

SKA-utbildningen är en endagskurs som ger praktiska redskap för att utforma ett kvalitetsarbete som blir en motor i utvecklingsarbetet. Utbildningen genomförs i höst på tre platser; Arlandastad 9 november, Huskvarna 15 november och Ängelholm 2 december.

Anmälningslänkar:
9 nov – Best Western Arlanda Hotellby, Bristagatan 22, Arlandastad
15 nov – Kungsporten, Kungsängsvägen 25, Huskvarna

2 dec – Hotell Erikslund, Ängelholm