Den 21 mars, 2023

Digital kurs 27/4 ”Säker skola”

– Insikter och lärdomar från en skola som har arbetat med säkerhetshöjande insatser.

Datum: torsdagen den 27 april kl. 09:00-11:00

Målgrupp: Skolledning, huvudmannarepresentanter och personer inom IT eller andra säkerhetsfunktioner.

De senaste årens skolattentat och ett mer oroligt samhällsklimat har medfört en ökad förväntan på skolors säkerhetstänkande.  Det väcker frågor såsom – hur kan man komma i gång med olika typer av insatser? Hur förbereder man personal för olika typer av kriser? Vilka konkreta åtgärder kan man vidta? Hur kan detta formaliseras i en krisplan?

Vår föreläsare David Sundström är rektor på Kristna Skolan i Stockholm. Han presenterar viktiga insikter och lärdomar från flera års arbete med säkerhetshöjande insatser och delar med sig av skolans krisplan. Här finns perspektiv av att utveckla både fysiska och tekniska förutsättningar för ökad säkerhet, såväl som personalens ökade kompetens med hjälp av scenarieträning.

Kostnad 400 kr / person

Anmälan görs här senast torsdagen den 20 april och är bindande.

Kontakt:       angående anmälan – sven.magnusson@kristenfriskola.se

                    angående kursinnehåll – david.sundstrom@kristnaskolan.se