Den 17 juni, 2021

 

Huvudmannaträff i Jönköping

Vi inbjuder till regional huvudmannaträff i september 2021. Anmälningsinformation finns i bilaga nedan.

Syftet med utbildningen är att ge huvudman (och till viss del även skolchef och skolledning) information, kunskap och instruktion samt en större förståelse för ansvarsuppgiften att styra, leda och utveckla sin verksamhet.

Målsättningen är att stärka huvudman och tydliggöra ansvaret för förskolan/skolan samt medvetandegöra var och en om skolverksamhetens skyldigheter och möjligheter.

Utbildningen leds av Katty Uussaar och Hans Gabre från Kristna Friskolerådet. Föreläsning varvas med frågor, samtal och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare.

Datum och tid: 22/9 eller 23/9 från 16:00-20:00 med fika från 15:30.

Innehåll

  • Presentation av Kristna Friskolerådet verksamhet
  • Historisk bakgrund – kristna skolors berättigande
  • Juridiska former för huvudman – styrkor och svagheter
  • Ansvarsfördelning – huvudman, skolchef och skolledning
  • Huvudmannens uppdrag och ansvar – sammansättning och kompetens samt engagemang och kontinuitet
  • SOU 2019:64, ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” och det aktuella politiska läget
  • Orientering om lagar och förordningar
  • Huvudman är ytterst ansvarig, men vem eller vad styr huvudmannen?
  • Är kristna skolor bra?

Läs mer på nedan länk med information om KrF:s huvudmannautbildning och anmälningslänkar. Anmälan görs senast två veckor innan respektive utbildningstillfälle.