Den 17 juni, 2021

 

Huvudmannaträff i Jönköping

Vi inbjuder till regional huvudmannaträff i september 2021. Anmälningsinformation finns i bilaga nedan.

Syftet med utbildningen är att ge huvudman (och till viss del även skolchef och skolledning) information, kunskap och instruktion samt en större förståelse för ansvarsuppgiften att styra, leda och utveckla sin verksamhet.

Målsättningen är att stärka huvudman och tydliggöra ansvaret för förskolan/skolan samt medvetandegöra var och en om skolverksamhetens skyldigheter och möjligheter.

Utbildningen leds av Katty Uussaar och Hans Gabre, Kristna Friskolerådets styrelse. Föreläsning varvas med frågor, samtal och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare.
Från 15:30 finns fika tillgängligt. Utbildningen börjar kl 16.00:

Innehåll

  • Presentation av Kristna Friskolerådet verksamhet
  • Historisk bakgrund – kristna skolors berättigande
  • Juridiska former för huvudman – styrkor och svagheter
  • Ansvarsfördelning – huvudman, skolchef och skolledning
  • Huvudmannens uppdrag och ansvar – sammansättning och kompetens samt engagemang och kontinuitet
  • SOU 2019:64, ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” och det aktuella politiska läget
  • Orientering om lagar och förordningar
  • Huvudman är ytterst ansvarig, men vem eller vad styr huvudmannen?
  • Är kristna skolor bra?

Se länk med information om KrF:s huvudmannautbildningar på 8 orter under februari-mars. Anmälan görs senast två veckor innan respektive utbildningstillfälle.