Den 23 september, 2022

 

Huvudmannautbildning i Kaxholmen 18/10

Syftet med utbildningen är att ge huvudman (och till viss del även skolchef och rektor med skolledning) information, kunskap och instruktion samt en större förståelse för ansvarsuppgiften att styra, leda och utveckla sin verksamhet. Målsättningen är att stärka huvudman och tydliggöra ansvaret för förskolan/skolan samt medvetandegöra var och en om skolverksamhetens skyldigheter och möjligheter.

Utbildningen leds av Katty Uussaar och Hans Gabre från Kristna Friskolerådet. Föreläsning varvas med frågor, samtal och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare.

Datum och tid: 18 oktober från 16:00-20:00 med fika från 15:30.

Plats: Equmeniakyrkan i Kaxholmen, Esbjörnarp 26, Huskvarna

Kostnad: Kostnadsfritt för huvudmän som är medlemmar i Kristna Friskolerådet. 400 kr/person för övriga.

Innehåll

  • Presentation av Kristna Friskolerådet verksamhet
  • Historisk bakgrund – kristna förskolors/skolors berättigande
  • Juridiska former för huvudman – styrkor och svagheter
  • Ansvarsfördelning – huvudman, skolchef och rektor
  • Huvudmannens uppdrag och ansvar – sammansättning och kompetens samt engagemang och kontinuitet
  • Skärpta regler för förskolor/skolor med konfessionell inriktning och det aktuella politiska läget
  • Orientering om lagar och förordningar
  • Huvudman är ytterst ansvarig, men vem eller vad styr huvudmannen?
  • Är förskolor/skolor, med kristen profil, bra?

För frågor och anmälningar (senast 1 oktober)
kontakta Johanna Daréus, johanna@smulansforskola.se