Heldagskurs: Nådens Pedagogik

Kontakta Wern Palmius och Bo Nyberg för följande kurs.

”Det som är bra för en elev i behov av särskilt stöd i synnerhet är också bra för de andra eleverna i allmänhet”.  

Vi menar att det är viktig att se utbildning och undervisning ur barnets synvinkel. Vår uppfattning är att all undervisning bygger på relationer och att specialundervisning bygger på speciellt bra och viktiga relationer. Relationer kräver närhet och respekt. Skolan behöver veta utgångsläget för eleven för att kunna staka ut kursen framåt. Då räcker det inte med ett test eller en diagnos. Det finns alltid en människa och en situation bakom. Hur hjälper man den människan på den resan? Hur tänker och samtalar vi i skolan om elever i behov av särskilt stöd? Vi tar upp hur rollen som coach eller förtroendevuxen kan utvecklas. Hur man ger eleven konstruktiv feedback och vad som är viktigt att veta när man vill hjälpa eleven till en annan syn på sig själv och sitt lärande. Detta och en hel del annat kallar vi nådens pedagogik.