Den 4 mars, 2022

Från skolfrånvaro till skolnärvaro

Inbjudan till digital utbildning om att motverka skolfrånvaro

8 april kl 9-12.

Hög frånvaro är ett stort och växande problem i svensk skola. Som kristna skolor har vi ett extra angeläget uppdrag att stötta elever som mår dåligt och är utsatta. Från Kristna Friskolerådet är vi därför glada att kunna erbjuda denna utbildning, som utgår från Hannaskolans (Örebro) framgångsrika arbete med s.k. hemmasittare.

Hannaskolans team kommer dela sina erfarenheter och sitt framgångsrika arbetssätt från satsningen Bojen, en liten undervisningsgrupp som riktar sig till de elever som har svårt att nå målen i skolan pga. hög frånvaro, social problematik, psykisk ohälsa eller beteendeproblematik. De kommer beskriva hur de organiserat stödet till de mest utsatta eleverna och samtidigt förbättrat lärarnas arbetsmiljö genom att förstärka elevhälsan med fler professioner.

Målgrupp

Huvudman, skolledning, lärare och elevhälsa i grundskola och gymnasium, med intresse av att arbeta med elever med problematisk skolfrånvaro.

Innehåll

3 timmar, innehållande föreläsning, diskussionsgrupper och frågestund.

  • Bakgrund, förutsättningar och initiering av processen – Mia Vallin, rektor
  • Team och arbetssätt – Jenny Wågenberg, socialpedagog
  • Fallbeskrivningar – Mia Vallin och Jenny Wågenberg
  • Rutiner vid frånvaro – Jenny Collin, lärare
  • Pedagogisk miljö – Carina Lillbäck Larsson, specialpedagog
  • Resultat och effekter – Mia Vallin och Jenny Wågenberg
  • Svårigheter och utmaningar – Mia Vallin och Jenny Wågenberg

Kostnad

650 kr / person. 100 kr rabatt fr.o.m. tredje personen från samma huvudman.

Anmälan görs här senast 5 april.

Kontakt:       angående anmälan – sven.magnusson@kristenfriskola.se

                    angående utbildningsinnehåll – mia.vallin@hannaskolan.nu