Den 30 april, 2020

Årsmöte den 25/9

Ny kallelse till årsmöte
På grund av restriktionerna till följd av coronapandemin tvingades vi tyvärr ställa in den planerade årskonferensen.

I stället kommer vi ha en seminariedag, med årsmöte, 25 september kl 10-17. Mötet kommer att hållas på Utsikten, Betlehemskyrkan, centralt i Stockholm.

Vi kommer fylla på med information om programinnehåll.