Den 20 mars, 2020

Årsmöte den 28/5

Ny kallelse till årsmöte
På förekommen anledning tvingas vi tyvärr ställa in den planerade årskonferensen i Sigtuna den 23-24 april.

I stället har vi för avsikt att hålla enbart ett årsmöte, torsdagen den 28 maj kl. 11.00 – 15.00. Mötet kommer att hållas på Utsikten, Betlehemskyrkan, centralt i Stockholm.

Program
11-13 årsmötesförhandlingar
13-14 lunch
14-15 styrelsen informerar