Granskning av Hällebergsskolan

Göteborgs-Posten har i en artikelserie granskat Hällebergsskolan, en av våra medlemsskolor, och dess huvudman Hällebergsförsamlingen. Vi välkomnar givetvis all saklig och allsidig granskning, men kan konstatera att denna granskning fr.a. handlat om dåtid, så längt tillbaka som sent 1990-tal, och att den till stora delar har en tendentiös dramaturgi.

Kristna Friskolerådet beklagar alla som känt sig illa behandlade. Vi kan samtidigt konstatera att skolan och dess rektor Sven Magnusson det senaste decenniet, inte minst efter den nya skollagens införande, med kraft verkat för att inte bara den egna skolan, utan även kristna skolor på nationell nivå genom sitt engagemang i KrF, på ett föredömligt sätt ska leva upp till skollagens krav om allsidighet och saklighet, och att ingen otillbörlig religiös påverkan skall ske. Sven Magnusson har i själva verket varit galjonsfigur för att motverka just det han i artikelserien anklagas för. Han avgick som rektor för en dryg vecka sedan för att inte belasta skolan så länge han är anklagad. Han har av samma anledning avsagt sig sin roll som vice ordförande i KrF.

Vi konstaterar med glädje att skolan och dess huvudman själva tagit initiativ till att en allsidig granskning skall komma till stånd, så att man kan be om förlåtelse och ta ett fullt ansvar där elever blivit illa behandlade, men också för att en allsidig och sannare bild av skolan skall synliggöras.

Här nedan kan du läsa mer:

 

Relaterade filer