Ett angrepp på demokratin

Kristna Friskolerådet:"Ett angrepp på demokratin"
Skolborgarrådet Olle Burells avsikt att porta nya konfessionella friskolor från
Stockholms lokaler är "ett kraftigt angrepp på demokratin". Det skriver Lars
Brandström och Bo Nyberg från Kristna friskolerådet i Expressen på
torsdagen.

"Att förbjuda religiösa friskolor är nödvändigt om vi ska kunna nå målet om en likvärdig kunskapsskola som sätter barnets bästa i centrum", skrev Olle Burell (S) i Expressen i måndags. Där framhöll han att man från Stockholms stad nu tar "ett första tydligt steg genom att verka för att stoppa nya uthyrningar av lokaler till aktörer som avser att bedriva konfessionell skolverksamhet".
I sitt genmäle förklarar nu Kristna friskolerådets företrädare bakgrunden till de konventioner om mänskliga rättigheter som lägger grunden för "skolor på filosofisk, religiös eller pedagogisk grund utan diskriminerande inskränkningar." "Om Burell drar undan mattan för en av dessa kategorier måste han göra det för flertalet av de idéburna skolorna i landet; Waldorf-, Freinet- och Steinerskolor med flera för att inte diskriminera", skriver Lars Brandström och Bo Nyberg.

Läs hela artikeln här:

http://www.varldenidag.se/nyheter/kristna-friskoleradet-ett-angrepp-pa-demokratin/reprch!vutJ2DrZIzZWJWBeTdQtvw/