Rektorsakademin igång

Rektorsakademin startade igång på Strandhem, Örkelljunga i februari.
Kurserna löper över tre terminer och är tänkt att vara ett komplement
till den statliga rektorsutbildningen.  Under vårterminens studier
ligger tonvikten på den kristna skolans historia och utbildningsuppdrag
i Sverige, kristen utbildningsfilosofi, och lagstiftningen för skolor
med kristen profil.
Projektledare för akademin är Anders Dunemyr.