Bra artikel av ärkebiskop Antje Jackelén

Ärkebiskopen: Barn har rätt till andlig utveckling. Tanken att barn inte skulle kunna tillgodogöra sig religion står i strid med kristen tradition och erfarenhet. Till barnets rätt till andlig utveckling hör – förutom tillgång till heliga rum, riter, seder och bruk – också tillgång till skatten av berättel­ser, skriver ärkebiskop Antje Jackelén.

Följ länken:

https://www.svd.se/arkebiskopen-barn-har-ratt-till-andlig-utveckling