Bo Nyberg på SEA poddradio

Här finns nu två länkar till Svenska evangeliska alliansens
poddradio "Second opinion". Den första är från novenber 2016, där Bo Nyberg pratar om att Skollagen borde slopa ordet konfession eftersom alla skolor är konfessionella, det börjar 27 minuter in i sändningen.

Den andra delen är utlagd nu i början av maj, där Bo Nyberg
igen får tala om våra kristna skolor. Är konfessionella skolor segregerande? Med tanke på de utspel som socialdemokrater och liberaler gjort den sista tiden.

SEA poddradio November 2016

SEA poddradio Maj 2017