Vårt uppdrag

Kristna Friskolerådet har till uppgift:

  • Att vara ett kontaktorgan med myndigheter och allmänhet i för kristna friskolor gemensamma frågor.
  • Att hjälpa grupper som önskar starta kristna friskolor
  • Att arbeta för att trosfrihet och mänskliga rättigheter tillämpas på skolområdet
  • Att bedriva utvecklingsarbete kring kristen pedagogik
    Att initiera fortbildning av gemensamt intresse för kristna friskolor

Ett femtiotal skolor är just nu medlemmar i Kristna Friskolerådet. Medlemskolor finns i hela landet, från Skellefteå i norr till Malmö i söder, från Stockholm i öster till Hönö i väster. Skolorna har olika kristen förankring och historia. Katolska, lutherska, ekumeniska, EFK, pingströrelsen och trosrörelsen är alla representerade.

Kristna Friskolerådet vill vara en organisation där alla står tillsammans oberoende av historia, för att försvara, stärka och utveckla kristen friskola i sverige. Kristna Friskolerådets arbete leds av en styrelse bestående av nio ledamöter och två ersättare.

En skola kan bli medlem i Kristna Friskolerådet genom att skriftligen anmäla sitt intresse för anslutning till rådets styrelse. Årsavgiften är tillsvidare fastställd till 50 kr per elev.